Mở Ticket

Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi phục vụ.


  Phòng kinh doanh

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về sản phẩm


  Phòng kỹ thuật

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về kỹ thuật


  Phòng thanh tra & quản lý chất lượng

Xử lý các vấn đề về chất lượng DV & nhân viên