Nếu bạn không tìm thấy giải pháp trong website tài liệu của Zhost (https://docs.zhost.vn), vui lòng lựa chọn phòng ban thích hợp phía dưới để gửi Ticket hỗ trợ.


 Phòng kinh doanh

Tư vấn đăng ký và thanh toán dịch vụ

 Phòng kỹ thuật

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về kỹ thuật

 Phòng Quản lý chất lượng

Khiếu nại về chất lượng dịch vụ & nhân viên