Gửi ticket hỗ trợ

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp trong website tài liệu của Zhost (https://docs.zhost.vn), vui lòng lựa chọn phòng ban thích hợp phía dưới để gửi Ticket hỗ trợ.


  Phòng kinh doanh

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về sản phẩm


  Phòng kỹ thuật

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về kỹ thuật


  Phòng thanh tra & quản lý chất lượng

Xử lý các vấn đề về chất lượng DV & nhân viên