Đăng ký tên miền

Nhập tên miền bạn muốn tìm kiếm vào ô phía dưới.

Tìm kiếm đuôi mở rộng tên miền theo nhóm

Đăng ký mới
Transfer về Zhost
Gia hạn
.vn
750,000VND
1 Năm
450,000VND
1 Năm
450,000VND
1 Năm
.com.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.net.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.edu.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.biz.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.name.vn
80,000VND
1 Năm
50,000VND
1 Năm
50,000VND
1 Năm
.org.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.gov.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.pro.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.info.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.int.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.net
339,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
.cc
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
.ac.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.health.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.com
319,000VND
1 Năm
319,000VND
1 Năm
319,000VND
1 Năm
.online
791,000VND
1 Năm
696,000VND
1 Năm
791,000VND
1 Năm
.org
349,000VND
1 Năm
349,000VND
1 Năm
349,000VND
1 Năm
.tv
721,000VND
1 Năm
721,000VND
1 Năm
721,000VND
1 Năm
.info
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
.asia
278,000VND
1 Năm
278,000VND
1 Năm
278,000VND
1 Năm
.xyz
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
.biz
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
.vip
328,000VND
1 Năm
328,000VND
1 Năm
328,000VND
1 Năm
.pro
337,000VND
1 Năm
337,000VND
1 Năm
337,000VND
1 Năm
.name
388,000VND
1 Năm
388,000VND
1 Năm
388,000VND
1 Năm
.me
563,000VND
1 Năm
563,000VND
1 Năm
563,000VND
1 Năm
.tech
915,000VND
1 Năm
915,000VND
1 Năm
915,000VND
1 Năm
.top
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
.us
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
.club
246,000VND
1 Năm
246,000VND
1 Năm
246,000VND
1 Năm
.company
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
.business
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
.tel
338,000VND
1 Năm
338,000VND
1 Năm
310,000VND
1 Năm
.live
595,000VND
1 Năm
595,000VND
1 Năm
595,000VND
1 Năm
.io
1,627,000VND
1 Năm
1,627,000VND
1 Năm
1,627,000VND
1 Năm

Please choose a category from above.


 Mua Web Hosting

Vui lòng chọn tại danh mục Web Hosting

Chúng tôi có các gói sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu và mức ngân sách của bạn.

 Chuyển (Transfer) tên miền về Zhost

Chuyển (Transfer) tên miền về Zhost để được gia hạn thêm 01 năm! *


* Không bao gồm các TLD nhất định và các tên miền được gia hạn gần đây