Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Đang tìm kiếm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Rất tiếc, tên miền này đã được đăng ký rồi.

Xin chúc mừng! sẵn sàng để được đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.vn
750,000VND
.com.vn
650,000VND
.edu.vn
470,000VND
.com
319,000VND
.net
339,000VND
.online
791,000VND
.tv
721,000VND
.org
349,000VND
Đề xuất cho bạn
Đang kiểm tra dữ liệu
Hot New Sale

Tên miền ĐỀ XUẤT CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ SẴN. TÍNH KHẢ DỤNG ĐƯỢC KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN THỰC TẠI ĐIỂM THÊM VÀO GIỎ HÀNG.

Browse extensions by category

Domain
New Price
Transfer
Renewal
.vn
750,000VND
1 Năm
450,000VND
1 Năm
450,000VND
1 Năm
.com.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.net.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.edu.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.biz.vn
650,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
350,000VND
1 Năm
.name.vn
80,000VND
1 Năm
50,000VND
1 Năm
50,000VND
1 Năm
.org.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.gov.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.pro.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.info.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.int.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.net
339,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
.cc
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
.ac.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.health.vn
470,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
250,000VND
1 Năm
.com
319,000VND
1 Năm
319,000VND
1 Năm
319,000VND
1 Năm
.online
791,000VND
1 Năm
696,000VND
1 Năm
791,000VND
1 Năm
.org
349,000VND
1 Năm
349,000VND
1 Năm
349,000VND
1 Năm
.tv
721,000VND
1 Năm
721,000VND
1 Năm
721,000VND
1 Năm
.info
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
339,000VND
1 Năm
.asia
278,000VND
1 Năm
278,000VND
1 Năm
278,000VND
1 Năm
.xyz
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
239,000VND
1 Năm
.biz
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
327,000VND
1 Năm
.vip
328,000VND
1 Năm
328,000VND
1 Năm
328,000VND
1 Năm
.pro
337,000VND
1 Năm
337,000VND
1 Năm
337,000VND
1 Năm
.name
388,000VND
1 Năm
388,000VND
1 Năm
388,000VND
1 Năm
.me
563,000VND
1 Năm
563,000VND
1 Năm
563,000VND
1 Năm
.tech
915,000VND
1 Năm
915,000VND
1 Năm
915,000VND
1 Năm
.top
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
.us
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
219,000VND
1 Năm
.club
246,000VND
1 Năm
246,000VND
1 Năm
246,000VND
1 Năm
.company
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
.business
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
175,000VND
1 Năm
.tel
338,000VND
1 Năm
338,000VND
1 Năm
310,000VND
1 Năm
.live
595,000VND
1 Năm
595,000VND
1 Năm
595,000VND
1 Năm
.io
1,627,000VND
1 Năm
1,627,000VND
1 Năm
1,627,000VND
1 Năm
.education
576,000VND
1 Năm
576,000VND
1 Năm
576,000VND
1 Năm
.school
780,000VND
1 Năm
780,000VND
1 Năm
780,000VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Mua Web Hosting

Vui lòng chọn tại danh mục Web Hosting

Chúng tôi có các gói sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu và mức ngân sách của bạn.

Đăng ký ngay

Chuyển (Transfer) tên miền về Zhost

Chuyển (Transfer) tên miền về Zhost để được gia hạn thêm 01 năm!*

Transfer về Zhost

* Không bao gồm các TLD nhất định và các tên miền được gia hạn gần đây