Digicert - RapidSSL

27,000 VND
1 tháng
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Chứng thực Tên miền( DV)
 • Số domain được bảo mật 1
 • Hỗ trợ SAN -
 • Thanh địa chỉ màu xanh -
 • Chính sách bảo hiểm $10.000
 • Trust level Standard
 • Thời hạn đăng ký 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

Digicert - RapidSSL Wildcard

150,000 VND
1 tháng
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Chứng thực Tên miền (DV)
 • Số domain được bảo mật 1 + All subdomain
 • Hỗ trợ SAN -
 • Thanh địa chỉ màu xanh -
 • Chính sách bảo hiểm $10.000
 • Trust level Standard
 • Thời hạn đăng ký 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

Sectigo - PositiveSSL

11,000 VND
1 tháng
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Chứng thực Tên miền (DV)
 • Số domain được bảo mật 1
 • Hỗ trợ SAN -
 • Thanh địa chỉ màu xanh -
 • Chính sách bảo hiểm $10.000
 • Trust level Standard
 • Thời hạn đăng ký 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7

Sectigo - PositiveSSL Wildcard

166,000 VND
1 tháng
 • Phí cài đặt Miễn phí
 • Chứng thực Tên miền (DV)
 • Số domain được bảo mật 1 + All Subdomain
 • Hỗ trợ SAN -
 • Thanh địa chỉ màu xanh -
 • Chính sách bảo hiểm $10.000
 • Trust level Standard
 • Thời hạn đăng ký 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7