Cloud VPS Basic - Giá Rẻ

Z-Cloud 01


Chỉ từ   145,000VND
hàng tháng

01vCore + 01vCore Free(*)
Số CPU

01GB
Dung lượng RAM

16GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 02


Chỉ từ   230,000VND
hàng tháng

01vCore + 01vCore Free
Số CPU

02GB
Dung lượng RAM

24GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 03


Chỉ từ   440,000VND
hàng tháng

03vCore + 01vCore Free(*)
Số CPU

03GB + 01GB Free(*)
Dung lượng RAM

40GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 04


Chỉ từ   580,000VND
hàng tháng

03vCore + 01vCore Free(*)
Số CPU

05GB + 01GB Free(*)
Dung lượng RAM

65GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)