Host Pro AMD 01

743,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 45GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 06 Core AMD EPYC
 • RAM 06 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 02

1,029,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 60GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 08 Core AMD EPYC
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 03

1,329,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 85GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 12 Core AMD EPYC
 • RAM 12 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 04

1,686,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 120GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 12 Core AMD EPYC
 • RAM 16 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 05

2,071,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 150GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 16 Core AMD EPYC
 • RAM 20 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 06

2,500,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 200GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 16 Core AMD EPYC
 • RAM 24 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 07

2,929,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 240GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 20 Core AMD EPYC
 • RAM 24 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Pro AMD 08

3,846,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 300GB SSD NVMe
 • Website Không giới hạn
 • CPU 24 Core AMD EPYC
 • RAM 24 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Tính năng chung của các gói dịch vụ

 • Quản lý: cPanel
 • Jetbackup: Hàng ngày (Giữ lại 30 bản)
 • DR Backup: Hàng ngày (Giữ lại 07 bản)
 • Diệt mã độc tự động: Có (Imunify360)
 • CloudLinux: Có (Chống Local Attack)
 • SSL miễn phí: Có (Let's Encrypt)
 • Web Server: Litespeed Enterprise
 • Dùng thử: 07 ngày
 • Hỗ trợ: Miễn phí 24/7/365