Thuê chỗ đặt Server

Z-COLO A
 • 1U
  Không gian tủ Rack
 • 450W
  Công suất điện
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • 01 IPv4 & 01 IPv6
  Địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • 01Gbps
  Ổ cắm mạng

 • Dự phòng nguồn điện

 • Điều hoà
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-COLO B
 • 1U
  Không gian tủ Rack
 • 550W
  Công suất điện
 • 350Mbps
  Tốc độ mạng
 • 01 IPv4 & 01 IPv6
  Địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • 01Gbps
  Ổ cắm mạng

 • Dự phòng nguồn điện

 • Điều hoà
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-COLO C
 • 1U
  Không gian tủ Rack
 • 750W
  Công suất điện
 • 500Mbps
  Tốc độ mạng
 • 02 IPv4 & 02 IPv6
  Địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • 02Gbps (Bonding)
  Ổ cắm mạng

 • Dự phòng nguồn điện

 • Điều hoà
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-COLO D
 • 1U
  Không gian tủ Rack
 • 750W
  Công suất điện
 • 01Gbps
  Tốc độ mạng
 • 02 IPv4 & 02 IPv6
  Địa chỉ IP
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • 02Gbps (Bonding)
  Ổ cắm mạng

 • Dự phòng nguồn điện

 • Điều hoà
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)