Z-COLO A

1,990,000 VND
1 tháng
 • Không gian tủ Rack 1U
 • Công suất điện 450W
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Địa chỉ IP 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Ổ cắm mạng 01Gbps
 • Dự phòng nguồn điện Có
 • Điều hoà Có
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-COLO B

2,690,000 VND
1 tháng
 • Không gian tủ Rack 1U
 • Công suất điện 550W
 • Tốc độ mạng 350Mbps
 • Địa chỉ IP 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Ổ cắm mạng 01Gbps
 • Dự phòng nguồn điện Có
 • Điều hoà Có
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-COLO C

4,000,000 VND
1 tháng
 • Không gian tủ Rack 1U
 • Công suất điện 750W
 • Tốc độ mạng 500Mbps
 • Địa chỉ IP 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Ổ cắm mạng 02Gbps (Bonding)
 • Dự phòng nguồn điện Có
 • Điều hoà Có
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-COLO D

5,000,000 VND
1 tháng
 • Không gian tủ Rack 1U
 • Công suất điện 750W
 • Tốc độ mạng 01Gbps
 • Địa chỉ IP 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Ổ cắm mạng 02Gbps (Bonding)
 • Dự phòng nguồn điện Có
 • Điều hoà Có
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365