Chuyển (Transfer) tên miền về Zhost để được gia hạn thêm 01 năm!*

* Không bao gồm các TLD nhất định và các tên miền được gia hạn gần đây