G-Suite

Chỉ từ
85,000 VND
1 tháng
Gmail theo tên miền

Google Calendar

Google Docs/Sheets/Slides

Google Meeting

Google Drive

Google Classroom

Hỗ trợ 24/7/365

Tốc độ nhanh