Z-Platinum 01

Chỉ từ
150,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon Platinum
 • RAM 01GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 20GB NVMe
 • Speed 250 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 02

Chỉ từ
219,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon Platinum
 • RAM 02GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 35GB NVMe
 • Speed 250 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 03

Chỉ từ
338,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 03GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 40GB NVMe
 • Speed 250 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 04

Chỉ từ
500,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon Platinum
 • RAM 04GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 60GB NVMe
 • Speed 250 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 05

Chỉ từ
744,000 VND
1 tháng
 • CPU 06 Core Xeon Platinum
 • RAM 06GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 70GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 06

Chỉ từ
913,000 VND
1 tháng
 • CPU 08 Core Xeon Platinum
 • RAM 08GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 100GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 07

Chỉ từ
1,188,000 VND
1 tháng
 • CPU 08 Core Xeon Platinum
 • RAM 12GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 150GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Platinum 08

Chỉ từ
1,563,000 VND
1 tháng
 • CPU 12 Core Xeon Platinum
 • RAM 16GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 300GB NVMe
 • Speed 300 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Tính năng chung của các gói dịch vụ

 • Giám sát/cảnh báo: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt tự động: Có hỗ trợ
 • Hỗ trợ OS: Full OS
 • Bảng điều khiển: Full tính năng
 • Sao lưu (Backup): Miễn phí hàng tuần
 • Dùng thử: 03 ngày
 • Hỗ trợ: Miễn phí 24/7/365
 • Tặng thêm 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng