Z-SRV 01

2,500,000 VND
1 tháng
 • CPU 01 x Intel® Xeon® E5-2670 (8 cores, 16 Threads)
 • RAM 16GB DDR3
 • Hard disk 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 01 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng 100Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Quản trị từ xa iDrac
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-SRV 02

3,599,000 VND
1 tháng
 • CPU 01 x Intel® Xeon® E5-2678
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM 16GB DDR3
 • Hard disk 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 02 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng 120Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Quản trị từ xa iDrac
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-SRV 03

3,900,000 VND
1 tháng
 • CPU 01 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM 32GB DDR4
 • Hard disk 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng 150Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Quản trị từ xa iDrac
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-SRV 04

5,490,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM 64GB DDR4
 • Hard disk 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 900GB SAS
 • Địa chỉ IP 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Quản trị từ xa iDrac
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365