Z-Cloud 01

Chỉ từ
145,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 01vCore + 01vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 01GB
 • Dung lượng SSD 16GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 02

Chỉ từ
230,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 01vCore + 01vCore Free
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Dung lượng SSD 24GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 03

Chỉ từ
440,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 03vCore + 01vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 03GB + 01GB Free(*)
 • Dung lượng SSD 40GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 04

Chỉ từ
580,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 03vCore + 01vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 05GB + 01GB Free(*)
 • Dung lượng SSD 65GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365