Cloud VPS Basic - Giá Rẻ

Z-Cloud 01
 • 01vCore + 01vCore Free(*)
  Số CPU
 • 01GB
  Dung lượng RAM
 • 16GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 150Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 02
 • 01vCore + 01vCore Free
  Số CPU
 • 02GB
  Dung lượng RAM
 • 24GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 150Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 03
 • 03vCore + 01vCore Free(*)
  Số CPU
 • 03GB + 01GB Free(*)
  Dung lượng RAM
 • 40GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 150Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 04
 • 03vCore + 01vCore Free(*)
  Số CPU
 • 05GB + 01GB Free(*)
  Dung lượng RAM
 • 65GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 150Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)