Z-Basic 01

Chỉ từ
120,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 01GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 20GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 02

Chỉ từ
178,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 02GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 25GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 03

Chỉ từ
208,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 03GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 35GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 04

Chỉ từ
293,000 VND
1 tháng
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 04GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 40GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 05

Chỉ từ
433,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 04GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 60GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 06

Chỉ từ
560,000 VND
1 tháng
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 08GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 80GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 07

Chỉ từ
775,000 VND
1 tháng
 • CPU 08 Core Xeon E5
 • RAM 08GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 100GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Z-Basic 08

Chỉ từ
1,038,000 VND
1 tháng
 • CPU 08 Core Xeon E5
 • RAM 16GB + Tặng thêm (*)
 • SSD 140GB NVMe
 • Speed 200 Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

Tính năng chung của các gói dịch vụ

 • Giám sát/cảnh báo: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt tự động: Có hỗ trợ
 • Hỗ trợ OS: Full OS
 • Bảng điều khiển: Full tính năng
 • Sao lưu (Backup): Miễn phí hàng tuần
 • Dùng thử: 03 ngày
 • Hỗ trợ: Miễn phí 24/7/365
 • Tặng thêm 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng