Cloud Server doanh nghiệp

Các dịch vụ Cloud Server dành riêng cho các doanh nghiệp, với phần cứng mạnh mẽ độ ổn định cao

Cloud Server doanh nghiệp

Các dịch vụ Cloud Server dành riêng cho các doanh nghiệp, với phần cứng mạnh mẽ độ ổn định cao

Z-Cloud Doanh nghiệp E
 • AMD EPYC Gen 3
  CPU
 • DDR4 ECC
  RAM
 • NVMe Enterprise
  Storage
 • Không giới hạn
  Data transfer
Z-Cloud Doanh nghiệp V
 • Intel Xeon Platinum
  CPU
 • DDR4 ECC
  RAM
 • NVMe Enterprise
  Storage
 • Không giới hạn
  Data transfer