Se não conseguir encontrar a solução para o seu problema na nossa Base de Conhecimento, poderá enviar um Ticket de Suporte para o departamento seleccionado em baixo.


 Phòng kinh doanh

Tư vấn đăng ký và thanh toán dịch vụ

 Phòng kỹ thuật

Hỗ trợ tất cả các vấn đề về kỹ thuật

 Phòng Quản lý chất lượng

Khiếu nại về chất lượng dịch vụ & nhân viên