Host Basic 01

28,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 02GB SSD
 • Website 02
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 02 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 02

54,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 03GB SSD
 • Website 04
 • CPU 02 Core Xeon E5
 • RAM 03 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 03

108,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 06GB SSD
 • Website 06
 • CPU 03 Core Xeon E5
 • RAM 03 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 04

152,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 10GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 04 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 05

172,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 12GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 04 Core Xeon E5
 • RAM 05 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 06

200,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 16GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 05 Core Xeon E5
 • RAM 06 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 07

254,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 24GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 06 Core Xeon E5
 • RAM 06 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Host Basic 08

308,000 VND
1 tháng
 • Dung lượng 32GB SSD
 • Website Không giới hạn
 • CPU 08 Core Xeon E5
 • RAM 08 GB
 • SQL Database Không giới hạn
 • Quản lý cPanel

Tính năng chung của các gói dịch vụ

 • Quản lý: cPanel
 • Jetbackup: Hàng ngày (Giữ lại 30 bản)
 • DR Backup: Hàng ngày (Giữ lại 07 bản)
 • Diệt mã độc tự động: Có (Imunify360)
 • CloudLinux: Có (Chống Local Attack)
 • SSL miễn phí: Có (Let's Encrypt)
 • Web Server: Litespeed Enterprise
 • Dùng thử: 07 ngày
 • Hỗ trợ: Miễn phí 24/7/365