NVMe Enterprise A

199,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 10GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 12
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số Core CPU 04vCore
 • Dung lượng RAM 08GB
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Công cụ quản lý (Control Panel) cPanel

NVMe Enterprise B

255,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 12GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 25
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số Core CPU 4.5vCore
 • Dung lượng RAM 12GB
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Công cụ quản lý (Control Panel) cPanel

NVMe Enterprise C

386,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 16GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 40
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số Core CPU 05vCore
 • Dung lượng RAM 16GB
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Công cụ quản lý (Control Panel) cPanel

NVMe Enterprise D

660,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 24GB SSD
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 80
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Số Core CPU 06vCore
 • Dung lượng RAM 20GB
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Công cụ quản lý (Control Panel) cPanel