VPS MMO Proxy 2-2

Chỉ từ
150,000VND
hàng tháng
  • Số CPU 02vCore
  • Dung lượng RAM 02GB
  • Địa chỉ IP 01
  • Tốc độ mạng 150Mbps

VPS MMO Proxy 2-1

Chỉ từ
120,000VND
hàng tháng
  • Số CPU 02vCore
  • Dung lượng RAM 01GB
  • Địa chỉ IP 01
  • Tốc độ mạng 150Mbps