VPS MMO Proxy 2-2

150,000 VND
1 tháng
  • Số CPU 02vCore
  • Dung lượng RAM 02GB
  • Địa chỉ IP 01
  • Tốc độ mạng 150Mbps

VPS MMO Proxy 2-1

120,000 VND
1 tháng
  • Số CPU 02vCore
  • Dung lượng RAM 01GB
  • Địa chỉ IP 01
  • Tốc độ mạng 150Mbps