VPS MMO 1-1

Chỉ từ
100,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 01vCore
 • Dung lượng RAM 01GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps

VPS MMO 1-2

Chỉ từ
130,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 01vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 150Mbps

VPS MMO 2-2

Chỉ từ
160,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 02GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 200Mbps

VPS MMO 2-4

Chỉ từ
220,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 02vCore
 • Dung lượng RAM 04GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 250Mbps

VPS MMO 4-4

Chỉ từ
300,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 04vCore
 • Dung lượng RAM 04GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 500Mbps