FPT Zhost Education

FPT 1.200MB
 • 1200MB
  Dung lương lưu trữ
 • Không giới hạn
  Số lượng tên miền
 • 04
  Số lượng Database
 • 35GB/Tháng
  Lưu lượng truyền tải
 • Không giới hạn
  Số lượng tài khoản FTP
 • 01vCore
  Số Core CPU
 • 01GB
  Dung lượng RAM
 • 42
  Entry Process (EP)
 • 06MB/s
  Disk I/O
 • 1024
  Disk IOPS
 • Miễn phí, hàng ngày
  Sao lưu (Backup)
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)
 • Let’s Enscrypt
  SSL miễn phí (Free SSL)
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
 • DirectAdmin
  Công cụ quản lý (Control Panel)