FPT 1.200MB

80,000 VND
1 tháng
 • Dung lương lưu trữ 1200MB
 • Số lượng tên miền Không giới hạn
 • Số lượng Database 04
 • Lưu lượng truyền tải 35GB/Tháng
 • Số lượng tài khoản FTP Không giới hạn
 • Số Core CPU 01vCore
 • Dung lượng RAM 01GB
 • Entry Process (EP) 42
 • Disk I/O 06MB/s
 • Disk IOPS 1024
 • Sao lưu (Backup) Miễn phí, hàng ngày
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous) Có hỗ trợ
 • SSL miễn phí (Free SSL) Let’s Enscrypt
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365
 • Công cụ quản lý (Control Panel) DirectAdmin