Cloud VPS Premium

Z-Cloud Premium A
 • 08vCore
  Số CPU
 • 16GB
  Dung lượng RAM
 • 220GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 300Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud Premium B
 • 12vCore
  Số CPU
 • 24GB
  Dung lượng RAM
 • 250GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 350Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud Premium C
 • 16vCore
  Số CPU
 • 32GB
  Dung lượng RAM
 • 320GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 500Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud Premium D
 • 24vCore
  Số CPU
 • 48GB
  Dung lượng RAM
 • 500GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 750Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)