Z-Cloud Premium A

Chỉ từ
3,750,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 08vCore
 • Dung lượng RAM 16GB
 • Dung lượng SSD 220GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 300Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud Premium B

Chỉ từ
5,200,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 12vCore
 • Dung lượng RAM 24GB
 • Dung lượng SSD 250GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 350Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud Premium C

Chỉ từ
5,990,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 16vCore
 • Dung lượng RAM 32GB
 • Dung lượng SSD 320GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 500Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud Premium D

Chỉ từ
11,592,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 24vCore
 • Dung lượng RAM 48GB
 • Dung lượng SSD 500GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 750Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365