Hosting Basic - Giá Rẻ

Host Basic A


 
45,000VND
hàng tháng

02GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

02
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

0.5vCore
Số Core CPU

0.5GB
Dung lượng RAM

20
Entry Process (EP)

03MB/s
Disk I/O

800
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Basic B


 
80,000VND
hàng tháng

04GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

04
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

01vCore
Số Core CPU

01GB
Dung lượng RAM

42
Entry Process (EP)

06MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Basic C


 
125,000VND
hàng tháng

06GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

06
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

1.5vCore
Số Core CPU

1.5GB
Dung lượng RAM

30
Entry Process (EP)

08MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin
Công cụ quản lý (Control Panel)

Host Basic D


 
170,000VND
hàng tháng

08GB SSD
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

08
Số lượng Database

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

02vCore
Số Core CPU

02GB
Dung lượng RAM

55
Entry Process (EP)

10MB/s
Disk I/O

1536
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin
Công cụ quản lý (Control Panel)