Cloud VPS Premium - Cao Cấp

Z-Cloud Premium A


Chỉ từ   3,750,000VND
hàng tháng

08vCore
Số CPU

16GB
Dung lượng RAM

220GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

300Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud Premium B


Chỉ từ   5,200,000VND
hàng tháng

12vCore
Số CPU

24GB
Dung lượng RAM

250GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

350Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud Premium C


Chỉ từ   5,990,000VND
hàng tháng

16vCore
Số CPU

32GB
Dung lượng RAM

320GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

500Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud Premium D


Chỉ từ   11,592,000VND
hàng tháng

24vCore
Số CPU

48GB
Dung lượng RAM

500GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

750Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)