Z-Cloud 05

Chỉ từ
1,140,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 04vCore + 02vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 06GB
 • Dung lượng SSD 80GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 06

Chỉ từ
1,500,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 04vCore + 02vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 08GB
 • Dung lượng SSD 100GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 07

Chỉ từ
2,050,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 06vCore + 02vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 10GB
 • Dung lượng SSD 150GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365

Z-Cloud 08

Chỉ từ
2,950,000VND
hàng tháng
 • Số CPU 06vCore + 02vCore Free(*)
 • Dung lượng RAM 16GB
 • Dung lượng SSD 180GB
 • Địa chỉ IP 01
 • Tốc độ mạng 200Mbps
 • Lưu lượng truyền tải Không giới hạn
 • Cộng nghệ ảo hoá KVM
 • Công nghệ Cloud OpenStack
 • Hệ điều hành CentOS, Ubuntu, Windows
 • Chống Local Attack Có hỗ trợ
 • Giám sát/Cảnh báo Có hỗ trợ
 • Quản trị máy chủ Miễn phí 100%
 • Hỗ trợ (Support) Miễn phí 24/7/365