Cloud VPS Pro

Z-Cloud 05
 • 04vCore + 02vCore Free(*)
  Số CPU
 • 06GB
  Dung lượng RAM
 • 80GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 06
 • 04vCore + 02vCore Free(*)
  Số CPU
 • 08GB
  Dung lượng RAM
 • 100GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 07
 • 06vCore + 02vCore Free(*)
  Số CPU
 • 10GB
  Dung lượng RAM
 • 150GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)
Z-Cloud 08
 • 06vCore + 02vCore Free(*)
  Số CPU
 • 16GB
  Dung lượng RAM
 • 180GB
  Dung lượng SSD
 • 01
  Địa chỉ IP
 • 200Mbps
  Tốc độ mạng
 • Không giới hạn
  Lưu lượng truyền tải
 • KVM
  Cộng nghệ ảo hoá
 • OpenStack
  Công nghệ Cloud
 • CentOS, Ubuntu, Windows
  Hệ điều hành
 • Có hỗ trợ
  Chống Local Attack
 • Có hỗ trợ
  Giám sát/Cảnh báo
 • Miễn phí 100%
  Quản trị máy chủ
 • Miễn phí 24/7/365
  Hỗ trợ (Support)