Cloud VPS Enterprise - Doanh Nghiệp

Z-Cloud 05


Chỉ từ   1,140,000VND
hàng tháng

04vCore + 02vCore Free(*)
Số CPU

06GB
Dung lượng RAM

80GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 06


Chỉ từ   1,500,000VND
hàng tháng

04vCore + 02vCore Free(*)
Số CPU

08GB
Dung lượng RAM

100GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 07


Chỉ từ   2,050,000VND
hàng tháng

06vCore + 02vCore Free(*)
Số CPU

10GB
Dung lượng RAM

150GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-Cloud 08


Chỉ từ   2,950,000VND
hàng tháng

06vCore + 02vCore Free(*)
Số CPU

16GB
Dung lượng RAM

180GB
Dung lượng SSD

01
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

KVM
Cộng nghệ ảo hoá

OpenStack
Công nghệ Cloud

CentOS, Ubuntu, Windows
Hệ điều hành

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Giám sát/Cảnh báo

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)