FPT Zhost Education

FPT 1.200MB


 
80,000VND
hàng tháng

1200MB
Dung lương lưu trữ

Không giới hạn
Số lượng tên miền

04
Số lượng Database

35GB/Tháng
Lưu lượng truyền tải

Không giới hạn
Số lượng tài khoản FTP

01vCore
Số Core CPU

01GB
Dung lượng RAM

42
Entry Process (EP)

06MB/s
Disk I/O

1024
Disk IOPS

Miễn phí, hàng ngày
Sao lưu (Backup)

Có hỗ trợ
Chống Local Attack

Có hỗ trợ
Cài đặt mã nguồn nhanh (Softaculous)

Let’s Enscrypt
SSL miễn phí (Free SSL)

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

DirectAdmin
Công cụ quản lý (Control Panel)