Thuê chỗ đặt Server

Z-COLO A


 
1,990,000VND
hàng tháng

1U
Không gian tủ Rack

450W
Công suất điện

200Mbps
Tốc độ mạng

01 IPv4 & 01 IPv6
Địa chỉ IP

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

01Gbps
Ổ cắm mạng


Dự phòng nguồn điện


Điều hoà

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-COLO B


 
2,690,000VND
hàng tháng

1U
Không gian tủ Rack

550W
Công suất điện

350Mbps
Tốc độ mạng

01 IPv4 & 01 IPv6
Địa chỉ IP

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

01Gbps
Ổ cắm mạng


Dự phòng nguồn điện


Điều hoà

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-COLO C


 
4,000,000VND
hàng tháng

1U
Không gian tủ Rack

750W
Công suất điện

500Mbps
Tốc độ mạng

02 IPv4 & 02 IPv6
Địa chỉ IP

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

02Gbps (Bonding)
Ổ cắm mạng


Dự phòng nguồn điện


Điều hoà

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-COLO D


 
5,000,000VND
hàng tháng

1U
Không gian tủ Rack

750W
Công suất điện

01Gbps
Tốc độ mạng

02 IPv4 & 02 IPv6
Địa chỉ IP

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

02Gbps (Bonding)
Ổ cắm mạng


Dự phòng nguồn điện


Điều hoà

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)