Dedicated Server – Server Riêng

Z-SRV 01


 
2,500,000VND
hàng tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2670 (8 cores, 16 Threads)
CPU

16GB DDR3
RAM

01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 01 x HDD 600GB SAS
Hard disk

01 IPv4 & 01 IPv6
Địa chỉ IP

100Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

iDrac
Quản trị từ xa

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-SRV 02


 
3,599,000VND
hàng tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2678
(12 cores, 24 Threads)
CPU

16GB DDR3
RAM

01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 02 x HDD 600GB SAS
Hard disk

01 IPv4 & 01 IPv6
Địa chỉ IP

120Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

iDrac
Quản trị từ xa

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-SRV 03


 
3,900,000VND
hàng tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2680
(12 cores, 24 Threads)
CPU

32GB DDR4
RAM

02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 600GB SAS
Hard disk

01 IPv4 & 01 IPv6
Địa chỉ IP

150Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

iDrac
Quản trị từ xa

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)

Z-SRV 04


 
5,490,000VND
hàng tháng

02 x Intel® Xeon® E5-2680
(12 cores, 24 Threads)
CPU

64GB DDR4
RAM

02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 900GB SAS
Hard disk

02 IPv4 & 02 IPv6
Địa chỉ IP

200Mbps
Tốc độ mạng

Không giới hạn
Lưu lượng truyền tải

iDrac
Quản trị từ xa

Miễn phí 100%
Quản trị máy chủ

Miễn phí 24/7/365
Hỗ trợ (Support)